ADAKAH ANDA INGIN MENDAPATKAN REZEKI YANG MELIMPAH RUAH???
KITA WAJIB BERUSAHA, TUHAN YANG MEMBERI…. 9/10 KEKAYAAN ADALAH DARI PERNIAGAAN

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.
(QS. Al Qashash ayat 77)

BERMINAT MENJADI STOKIS NEGERI

( POTONGAN 50%)

TERMA DAN SYARAT UNTUK MENJADI RAKAN STOKIS NEGERI

Mestilah beragama Islam dan tiada unsur-unsur riba dalam urusan urus niaga.

Pembelian sebelum potongan RM 21,492.00, Modal minimum RM 10,746.00 (Selepas Potongan 50%) , membuat pembelian produk secara automatik menjadi Rakan Stokis Negeri.

Belian minimum pertama RM 10,746.00 (Selepas Potongan 50%) dan Mengekalkan belian minimum RM 10,746.00 (Selepas Potongan 50%) untuk menikmati harga Rakan Stokis Negeri.

Untuk produk yang kurang mendapat sambutan , Sebarang pertukaran produk dengan produk yang lebih mendapat sambutan boleh dibuat hanya dalam tempoh 45 Hari dari tarikh Invois.

Untuk produk yang ‘EXPIRED’, pihak syarikat hanya akan menerima pertukaran produk yang bertarikh kurang 90 Hari atau 3 Bulan dari Tarik Luput sebenar untuk digantikan dengan produk baru.

Stokis Negeri perlu mengemaskini senarai wakil di bawah mereka dari masa ke semasa kepada pihak syarikat bagi tujuan rekod atau penyimpanan data.

POLISI PERTUKARAN PRODUK

Pertukaran satu-satu produk dengan produk lain boleh dilakukan dalam tempoh 45 hari dari tarikh invois. Kos penghantaran ditanggung oleh Pihak Wakil.

Pertukaran produk yang menghampiri tarikh luput hendaklah dibuat 90 hari sebelum tarikh luput produk tersebut. Produk yang kurang dari 90 hari dari tarikh luput tidak akan diterima oleh syarikat.

KOS PENGHANTARAN

Caj dikenakan untuk Stokis Negeri, Kos Penghantaran ditanggung oleh pihak Syarikat 50% dan Wakil 50% mengikut nilai belian yang ditetapkan oleh syarikat. Sekiranya nilai yang dipesan kurang dari ditetapkan, Kos Penghantaran akan ditanggung oleh pihak Wakil.

Sabah, Serawak, Brunei, Thailand & Singapore Kos Penghantaran ditanggung oleh Wakil.